Tarım Arazileri Yönetim Sistemi

Muris Arazileri Sorgulama

Tarım Arazilerinin Miras Yoluyla İntikali konulu elinize ulaşan bilgilendirme yazısı ile ilgili; Bilgilendirmeye konu olan murise ait tarımsal taşınmazlarını görüntüleme sayfasıdır.

TEBLİGAT NO
MURİS TC NO

Örnek Tebligattır

NOTLAR

1. Tebligatta belirtilen Muris üzerinde tarım arazisi tespiti yapıldığı, kanunen 1 yıl içerisinde işlemlerinizi tamamlama zorunluğu olduğu ve Tapu devir işlemlerini tsmamlamadığınız için tarafınıza tebligat yapılmıştır.

2. Tebligatın elinize ulaştığı günden itibaren 3 aylık işlemleri tamamlama süreniz bulunmaktadır.

3. Sorgulama ile görüntüleyeceğiniz tarım arazileri murisin üzerinde bulunan, işleme konu olan tarım arazileridir.

4. Sorgulama sonucunda Tarımsal Taşınmaz bilgisi gelmiyorsa; Tapu bilgi sisteminde yaşanan yogunluktan kaynaklanabileceği için tekrar sorgu yapmanız gerekmekte yada murisin tarımsal taşınmazlarına ilişkin İntikal işlemleri başlatılmış ancak tamamlanmamış olmasından kaynaklanabilmektedir.

5. Bu sayfada görüntülenenler bilgi amaçlıdır. Resmi olarak kullanılamaz.

Muris; 15.05.2014 tarihinden sonra hayatını kaybeden ve üzerinde Tarımsal Taşınmaz bulunan kişidir.

Varis; Muris tarafından miras kalan kişidir.

Tebligat Numarası; Tarafınıza yapılan resmi yazışmaya verilen sayıdır.